Višković je naveo da su već kontrolisani streljački klubovi, što će biti konstantna aktivnost, da su držaoci vatrenog oružja pozvani da povedu računa da ono bude obezbijeđeno na zakonit način i da ne bude ni na koji način dostupno nekome ko želi da ga iskoristi u neke druge svrhe.

On je naveo da je zatraženo da direktori škola i školski odbori svaka tri mjeseca daju određene procjene bezbjedonosnog stanja u svojoj školi gdje bi, eventualno, ukazali na neka dešavanja koja nisu u skladu sa normalnim ponašanjem, zakonom i pozitivnim propisima.

Višković je rekao da je potrebno da svi članovi društva učine napor da se situacija iz Srbije nigdje i nikome ne ponovi, te pozvao medije da ne promovišu na loš način određene komentare sa društvenih mreža koji opravdavaju ili podržavaju takva dešavanja.

-Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ preduzima radnje prema licima koja se na takav način ponašaju, gdje imaju neke komentare ili `tvitove` koji nisu dopušteni-, rekao je Višković za Radio Republike Srpske.

On je istakao da je pojačano prisustvo policije ispred svih obrazovnih institucija u Republici Srpskoj izuzetno važno, a da u narednom periodu treba da, u saradnji sa lokalnim zajednicama, bude realizovano i fizičko ograđivanje svih škola i školskih dvorišta da pristup imaju isključivo zaposleni i djeci koja u tom momentu pohađaju nastavu.

Premijer Srpske je ukazao da su to sve radnje koje su usmjerene na prevenciju tragičnih dešavanja kakva su se dogodila u Srbiji.

U dvije pucnjave u Srbiji prošle sedmice ubijeno je 17 lica, najviše djece.