Jedan od zahtjeva je izjednačavanje platnih koeficijenata, ali on je samo jedan od problema sa kojima se prosvjetni radnici susreću, kazao je Dragan Gnjatić, predsjednik ovog sindikata.

„Radnici sa visokom stručnom spremom, profesori i nastavnici su ljudi sa visokom stručnom spremom koji imaju najniže plate.

Ovim putem ukazujemo Vladi i premijeru gospodinu Radovanu Viškoviću na težak položaj prosvjetnih radnika, nepravdu i diskriminaciju.

U narednom periodu ćemo uputiti dopis i premijeru, jer naša ministarka očigledno ignoriše zahtjeve 15 hiljada članova sindikata“, kazao je Gnjatić.

Poručeno je da su prosvjetni radnici na rubu strpljenja i da neće ostati nijemi na ignorisanje od strane Ministarstva prosvjete i kulture.