Hlor u vodi

Zašto se dodaje hlor u vodu?

Hlorisanje vode je najčešći vid tretiranja vode za piće u Srpskoj.

Skoro svi gradski vodovodi dodaju hlor u vodu kako bi dezinfikovali vodu i ubili viruse u vodi i bakterije koje dovode do trovanja i bolesti kod ljudi.

Takođe, u vodu u bazenima se dodaju velike količine hlora kako bi ona bila ispravna za korišćenje.

 

Tretman vode hlorom je jedan od starijih hemijskih načina za dezinfekciju vode i potiče još iz 19. vijeka.

Tada je uočeno da je hlor efikasan za dezinfekciju.

Prije dodavanja hlora u vodu često se dešavalo da se ljudi zaraze teškim bolestima preko vode za piće kao što su kolera, dizenterija, tifus.

Dodavanjem hlora u vodu smanjila su se oboljenja, naročito u velikim gradovima.

Iako postoje i drugi načini dezinfekcije vode, hlor je i dalje najjeftiniji način kada je u pitanju dezinfekcija velike količine vode kao što je ona u gradskom vodovodu.

Pored hlora, često se dodaje i njegovo jedinjenje hloramin koji takođe ima negativne efekte.

Iako se hlor dodaje zbog dezinfekcije vode, on ne garantuje uklanjanje svih mikroorganizama – određene bakterije su postale rezistentne na hlor u vodi.

Kakva je opasnost od prisustva hlora u vodi sa česme?

Iako konzumacija vode sa većom koncentracijom hlora neće odmah uticati na vaše zdravlje, dugotrajna konzumacija bi mogla imati negativne efekte.

Sada ćemo vidjeti neke od uticaja hlora na organizam i načine da smanjite ili eliminišete hlor iz vode za piće.

Koncentracije hlora u gradskom vodovodu nije toksična za ljude, ali može imati negativne uticaje na zdravlje.

Voda sa povećanom koncentracijom hlora može imati niz štetnih efekata po vaše zdravlje.

Takođe, hloridi u vodi u većoj koncentraciji utiču na ukus i miris vode.

Najveći problem je kada dođe do formiranja jedinjenja trihalometana (THMs).

Ova jedinjena, uključujući i hloroform, nastaju kada hlor reaguje sa organskim materijama koje se mogu naći u vodi.

Najčešći zdravstveni problemi povezani sa većom količinom hlora u vodi i trihalometana su:

  • Pojava simptoma astme: Određene studije su ispitivale veze između plivanja u bazenu i pojavu simptoma astme iako te osobe ranije nisu imale takvih simptoma, a i koncentracija hlora je bila u dozvoljenim vrijednostima. Kada se kupate ili tuširate u hlorisanoj vodi, usvajate hlor disanjem, a i preko kože putem pare. Ukoliko imate respiratorne probleme, hlor u pari može pogoršati simptome.
  • Alergije na hranu: Dihlorofenoli, koji se koriste i u proizvodnji pesticida i u hlorisanju vode, mogu dovesti do pojava alergije na hranu.
  • Neprijatan miris i ukus: Iako je određena koncentracija hlora u vodi za piće dozvoljena, voda zbog toga ipak može imati neprijatan miris i ukus. Zbog ovoga se često dešava da ljudi smanje količinu vode koju piju, a to može dovesti do dehidracije. Takođe, porodice sa djecom pribegavaju kupovini sokova i flaširane vode što takođe ima svojih zdravstvenih posledica.

Da li je hlor u vodi za piće opasan?

Da zaključimo – hlorisanje vode je uglavnom siguran način dezinfekcije vode za piće, ali dugotrajna konzumacija ovakve vode može imati štetne uticaje na vaše zdravlje.

Zbog toga bi bilo dobro da pijete vodu koja ima minimalne količine različitih materija, uključujući i hlor.

Kako da uklonite hlor iz vode za piće?

Uklanjanje hlora iz vode se naziva dehloracija.

Najbolji način da uklonite hlor iz vode za piće i pijete čistu i ispravnu vodu je instalacija sistema za prečišćavanje vode sa aktivnim uljem.