Sa uračunatim Porezom na dodatu vrijednost, ova suma od 18 miliona i 750 hiljada maraka, prerasta u 22 miliona, odnosno 21 milion i 937 hiljada maraka!

Ugovor je zaključen na tri godine. Građani Republike Srpske, koji plaćaju ove usluge samo za koverte daju na godišnjem nivou sedam miliona maraka.