– Protiv osumnjičenog su izrečene mjere zabrane sastajanja i komuniciranja sa oštećenom, tako da se osumnjičenom zabranjuje približavanje oštećenoj na udaljenosti manjoj od 50 metara, te će kontrolu izrečene mjere vršiti nadležna policijska stanica – saopšteno je danas iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini najavilo je da će se žaliti na ovo Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini.